Veterinárna ambulancia Biely kríž
 
 
 
Naše služby
Ordinačné hodiny
Kontakty
Oznamy
Inzercia
 

Čipovanie zvierat
 

 
 
 
 
 
   

Bardejovská ulica č. 3, 831 02 Bratislava
(oproti Palme, zástavka električky č.3,5,7 námestie Biely kríž)

E-mail.: veterinari@chello.sk

MVDr. Peter Števček
0905 830 652

MVDr. Lea Števčeková
0905 749 311

MVDr. Ivan Kostúr
0905 607 235