Veterinárna ambulancia Biely kríž
 
 
 
Naše služby
Ordinačné hodiny
Kontakty
Oznamy
Inzercia
 

Čipovanie zvierat
 

 
 
 
 
 
   

Čipovanie spoločenských zvierat a vydávanie PET pasovČo potrebujete pri vycestovaní so zvieraťom do zahraničia:

  • PET PAS

  • ČIPOVANIE ZVIERAŤA S REGISTRÁCIOU DO CENTRÁLNEHO REGISTRA POVERENÝM SÚKROMNÝM VETERINÁRNYM LEKÁROM

  • INDIVIDUÁLNE POŽIADAVKY KRAJÍN, DO KTORÝCH CESTUJETE / informácie nájdete na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR alebo na ambulancii/

  • PLATNÉ OČKOVANIE

  Vydávanie PET pasov a začipovanie zvieraťa s registráciou do centrálneho registra spoločenských zvierat vykonávame priamo na ambulancii, kde budú spolu s Vami vyplnené všetky potrebné údaje, aby PET pas nadobudol svoju platnosť. PET pas nie je možné vystaviť bez začipovania zvieraťa.

Vďaka začipovaniu získa každé zviera svoje identifikačné číslo, ktoré bude uvedené v jeho PET pase s potrebnými údajmi a ktoré sa zasiela aj do centrálneho registra.

V prípade nálezu strateného zvieraťa,ktoré bolo predtým riadne označené mikročipom, je možné identifikovať zviera pomocou čítačky. Čítačka je zariadenie, ktoré po priložení k miestu začipovania, prečíta číslo mikročipu.Takýmto zariadením je vybavený každý poverený súkromný veterinárny lekár, ktorý može vykonávať čipovanie zvierat.

Na ambulancii používame mikročipy a čítačku, ktoré sú v súlade s platnou ISO normou. Tieto mikročipy sú vybavené originálnou patentovo chránenou čiapočkou, ktorá zabezpečuje trvalú fixáciu transpondéru v mieste aplikácie a umožňuje identifikovať mikročip rýchlo a ľahko počas celého života označeného zvieraťa. Mikročipy sa zavádzajú pomocou špeciálnej ihly na určené miesto pod kožu.

Pri ceste do zahraničia je potrebné sa v dostatočnom časovom predstihu informovať o vyšetreniach, ktoré vyžadujú jednotlivé krajiny.

 Na začiatok